Nieuwe leden

Formulieren
Indien je eerder lid bent geweest van een basketballvereniging, dient u nog te beschikken over een schuldvrijverklaring. Maak van de formulieren en overige bescheiden, die u gaat inleveren, een kopie voor je eigen administratie.

Competitie en pasfoto’s
Bij dit inschrijfformulier (en eventuele schuldvrijverklaring) moet u een recente pasfoto’s (onbeschreven van 30 x 35 mm) inleveren. De ledenadministratie zal zorg dragen voor een online identificatie.

Wedstrijdtenue
Indien u van plan bent deel te nemen aan de competitie, dan bent u verplicht te spelen in het verenigingstenue; een groen shirt met aan beide zijden een shirtnummer en groene broek. Meer informatie hierover kunt u verkrijgen bij Laura van der Voort ([email protected]).

Ledenadministratie
Voor nadere inlichtingen omtrent de activiteiten van MBV Green Eagles kunt u terecht bij uw trainer/coach of het bestuur (zie contact). Voor het invullen van het inschrijfformulier, kunt u contact opnemen met Laura van der Voort ([email protected]). Het inschrijfformulier kunt u hier invullen.

Inleveren formulieren
Lever het inschrijfformulier van MBV Green Eagles met twee (2) pasfoto’s en een eventuele schuldvrijverklaring in of stuur het online in.

No comments.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.