Contributie

Contributie 2015-2016

De jaarcontributie is uit verschillende componenten opgebouwd, namelijk:

  1. Bondsbijdrage, de contributie aan de Nederlandse Basketbal Bond (NBB).
  2. Selectiebijdrage; voor leden die twee maal per week trainen
  3. Rayonbijdrage; voor leden die in de rayoncompetitie (of hoger) spelen
  4. Kledingbijdrage; voor leden die competitie spelen.
  5. Inschrijfgeld ad € 10,00 wordt eenmalig bij inschrijving in rekening gebracht.

De jaarcontributie wordt in drie termijnen gefactureerd;

  • September : eerste termijn: is inclusief bijdrage NBB (deze moet in de eerste seizoenshelft al worden voldaan)
  • Januari : tweede termijn
  • Maart : derde termijn

NB: De termijnbedragen worden om praktische redenen op hele Euro’s naar boven afgerond.

Betaaltermijn is 14 dagen.

Voor het seizoen 2015-2016 zijn de contributiebedragen als volgt vastgesteld:

Lid Team   Selectie Rayon Kleding Basis WS Totaal Spelend lid 2x Training Totaal niet spelend lid
Senior Heren 1 €25,00 €25,00 €12,50 €315,50 €378,00 €25,00 €224,00
Senior Heren 2 €12,50 €315,50 €328,00 €199,00
Senior Heren 3 €12,50 €315,50 €328,00 €199,00
Senior Heren X €0,00 €0,00 €199,00
Senior Dames 1 €25,00 €25,00 €12,50 €315,50 €378,00 €25,00 €224,00
Senior Dames 2/X €0,00 €0,00 €199,00
Junior Jong.U18-1 €25,00 €25,00 €12,50 €242,50 €305,00 €159,00
Junior Jong.U18-2 €25,00 €12,50 €242,50 €280,00 €159,00
Junior Jong.U14 €25,00 €12,50 €242,50 €280,00 €159,00
Junior MeisjesU18 €25,00 €12,50 €242,50 €280,00 €159,00
Junior MeisjesU16 €25,00 €12,50 €242,50 €280,00 €159,00
Jeugd Mix U12 €25,00 €12,50 €172,50 €210,00 €25,00 €134,00
Jeugd Mix U10 €12,50 €172,50 €185,00 €109,00
Jeugd Mix U8 €80,00

Te laat betalen

Leden die niet of te laat betalen zullen worden geschorst voor wedstrijden en trainingen tot het openstaande contributiebedrag is betaald aan de vereniging.

Na aanmaning behoud vereniging zich het recht voor een incassodienstverlener in te schakelen op kosten van het lid dat in gebreke blijft.

Indien (tijdige) betaling niet mogelijk is, kan een betalingsregeling worden overeengekomen met de Penningmeester ([email protected]).

No comments.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.