Nieuws

Leden akkoord met nieuw clubhuis & intentieovereenkomst

MAASSLUIS – Op Maandag 4 April jongstleden hebben de leden van MBV Green Eagles met een overgrote meerderheid akkoord gegeven aan het bestuur om verder te gaan met de aankoop- en verkoopplannen voor een eigen clubhuis bij de sportzaal Sportlaan. Alsmede de intentieovereenkomst sportzaal Sportlaan waarin de gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle partijen is vastgelegd voor de realisatie van de sportzaal aan de Sportlaan te Maassluis. Een historische maandagavond met een besluit waarmee de club een hele mooie grote stap zet naar de toekomst.

In afwezigheid van voorzitter Richard Otto, die ziek was, verwelkomde bestuurslid Algemene Zaken Ruben Kraaijeveld de in grote getale aanwezige leden op deze bijzondere algemene ledenvergadering. Daarna nam de voorzitter van de bouwcommissie, Hans van Hoorn, het woord om de leden mee te nemen door de te bespreken stukken. Na de sportzaal en het clubhuis aan de Sportlaan gepresenteerd te hebben op het grote scherm kwamen de diverse voorstellen succesvol in stemming.

Er komt echter nog heel veel werk op ons af en positief om te zien was dat direct na de laatste hamer mensen zich aanmeldden om te gaan helpen. Wil jij ook helpen in bijvoorbeeld de clubhuis commissie of de bouwcommissie, stuur dan een mail naar info@greeneagles.nl of spreek ons aan in de zalen.