Onder het menu ‘Algemene Informatie’ kunt u alle informatie vinden voor het aanmelden van nieuwe leden of het opzeggen of wijzigen van je lidmaatschap. Ook vindt u hier nog andere nuttige informatie.

Voor nadere inlichtingen omtrent de activiteiten van MBV Green Eagles kunt u terecht bij uw trainer/coach of het bestuur (zie contact). Voor het invullen van het inschrijfformulier, kunt u contact opnemen met Laura van der Voort (zie onderaan) . Het inschrijfformulier kunt u hier invullen:

Ledenadministratie MBV Green Eagles
T.a.v Laura vd Voort
E-mail: ledenadministratie@greeneagles.nl

Ledenlijst
De ledenlijst is niet vrij beschikbaar. Mail voor informatie naar info@greeneagles.nl.

Het informatieboekje kunt u hier vinden.