Voorzitter
Richard Otto
voorzitter@greeneagles.nl

Penningmeester
Guido Slootweg
penningmeester@greeneagles.nl

Secretaris
Jolien van Baalen
secretaris@greeneagles.nl

Wedstrijdsecretaris
Aleid Minnaar
wedstrijdsecretaris@greeneagles.nl

Basketballzaken
Marcel Vaissier
basketballzaken@greeneagles.nl

Algemene Zaken
Ruben Kraaijeveld
algemenezaken@greeneagles.nl
06 83 52 00 67

Ledenadministratie
Laura van der Voort
ledenadministratie@greeneagles.nl

Webmaster
Ruben Kraaijeveld
info@greeneagles.nl
06 83 52 00 67

Technische Commissie
De Technische Commissie is bereikbaar via tc@greeneagles.nl
Meer informatie over de TC kunt u hier lezen.