Contributie 2023-2024

De jaarcontributie is uit verschillende componenten opgebouwd, namelijk:

  1. Basisbijdrage, de contributie aan de Nederlandse Basketbal Bond (NBB).
  2. Trainingsbijdrage; voor leden die twee maal per week trainen
  3. Klassebijdrage; voor leden die 1eklasse (of hoger) spelen
  4. Kledingbijdrage; voor leden die competitie spelen.
  5. Inschrijfgeld  € 10,00 wordt eenmalig bij inschrijving in rekening gebracht.

De jaarcontributie wordt in twee termijnen gefactureerd;

  • Augustus : eerste termijn: is inclusief bijdrage NBB (deze moet in de eerste seizoenshelft al worden voldaan)
  • December : tweede termijn

Betaaltermijn is 30 dagen.

Voor het seizoen 2023-2024 zijn de contributiebedragen als volgt vastgesteld:

Na aanmaning behoud vereniging zich het recht voor een incassodienstverlener in te schakelen op kosten van het lid dat in gebreke blijft.Leden die niet of te laat betalen zullen worden geschorst voor wedstrijden en trainingen tot het openstaande contributiebedrag is betaald aan de vereniging.

Indien (tijdige) betaling niet mogelijk is, kan een betalingsregeling worden overeengekomen met de Penningmeester (Penningmeester@GreenEagles.nl).