Opzegging van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk bij de ledenadministratie voor 1 mei of 1 december van de betreffende halfjaar periode. Daarbij dient aan alle financiële en verenigingsverplichtingen te zijn voldaan.

Wilt u iets wijzigen in uw gegevens neem dan contact op met de ledenadministratie (ledenadministratie@greeneagles.nl)