Wijziging / Opzegging

Opzegging van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk bij de ledenadministratie voor 1 mei of 1 december van de betreffende halfjaar periode. Daarbij dient aan alle financiële en verenigingsverplichtingen te zijn voldaan. Bij te late opzegging van het lidmaatschap nà 1 mei van de betreffende halfjaarperiode moet in ieder geval de NBB-contributie plus 1/10 van de jaarcontributie per maand worden betaald (twee zomermaanden worden niet geteld). Bij te late opzegging nà 1 december van de betreffende halfjaar periode moet één (1) maandcontributie (= 1/10 jaarcontributie) worden betaald.
Als je aan alle verplichtingen hebt voldaan, krijg je – als je dit wenst – van de penningmeester een schuldvrij verklaring.

Wilt u iets wijzigen in uw gegevens neem dan contact op met de ledenadministratie (ledenadministratie@greeneagles.nl)

No comments.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.