Opzegging van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk bij de ledenadministratie voor 1 mei of 1 december van de betreffende halfjaar periode. Daarbij dient aan alle financiële en verenigingsverplichtingen te zijn voldaan.
Als je aan alle verplichtingen hebt voldaan, krijg je – als je dit wenst – van de penningmeester een schuldvrij verklaring.

Wilt u iets wijzigen in uw gegevens neem dan contact op met de ledenadministratie (ledenadministratie@greeneagles.nl)