MBV Green Eagles heeft een dagelijkse bestuur van MBV Green Eagles en diverse commissies die daar onder vallen. Het bestuur bestaat uit de volgende mensen:

  • Richard Otto (voorzitter)
  • Suzanne van Driel (secretaris/vice-voorzitter)
  • Guido Slootweg (penningmeester)
  • vacant (wedstrijdsecretaris)
  • vacant (basketballzaken)
  • vacant (propaganda zaken)

Dit kunt u zien in het volgende organogram.

Wilt u één van de bestuursleden contacteren, meer info daarover vindt u op de contact pagina.

Heeft u post dan kunt u dit sturen naar de postbus van MBV Green Eagles:

Postbus 424
3140 AK Maassluis

De commissies hebben een ieder een aparte subpagina waaronder meer informatie te vinden is.