Het lidmaatschap van de vereniging loopt per half jaar en wordt automatisch verlengd. De halfjaarlijkse perioden lopen van 1 januari t/m 30 juni en van 1 juli t/m 31 december. Voor leden die jonger zijn dan 18 jaar is de ondertekening van het inschrijfformulier door één van de ouders/verzorgers verplicht.
De vereniging kent “actieve” en “passieve” leden. Actieve leden zijn leden die alleen trainen, of trainen én competitie spelen. Een speciale vorm van lidmaatschap is “alleen spelend lid”. Deze vorm is bedoeld voor de studenten binnen onze vereniging die elders studeren en wonen en niet kunnen trainen op doordeweekse dagen. Dit lidmaatschap biedt hen de mogelijkheid tegen een gereduceerd tarief te blijven deelnemen aan de competitie. De competitie wordt onder auspiciën van de NBB gespeeld. Actieve leden worden ingedeeld in teams van 8 tot 12 personen, waarbij gelet wordt op leeftijd, geslacht en niveau.
Tot de passieve leden worden gerekend de basisleden en de donateurs. Basisleden spelen geen competitie en trainen niet. Donateurs ondersteunen de vereniging ieder jaar met een bepaald bedrag.

Indeling naar Leeftijd
De indeling van de “actieve” leden is op leeftijd. Daarbij geldt de leeftijd die je vanaf 1 januari in het huidige jaar krijgt of reeds hebt. De indeling is dus niet gebonden aan het basketballseizoen maar aan het kalenderjaar. Onze vereniging kent zeven leeftijdsklassen, waaruit één of meerdere jongens- en/of meisjesteams worden geformeerd. Hieronder kan je zien bij welke groep je wordt ingedeeld

Zoek de leeftijd die je hebt op 1 januari van het jaar. In deze leeftijdsklasse ga je dat jaar dan spelen:

  • 6-7 jaar: Under 8
  • 8-9 jaar: Under 10
  • 10-11 jaar: Under 12
  • 12-13 jaar: Under 14
  • 14-15 jaar: Under 16
  • 16-17 jaar: Under 18
  • 18-19 jaar: Under 20
  • 20-21 jaar: Under 22
  • 22-ouder: Senioren

Bij de senioren is er nog een groep recreatieve spelers. Zij spelen wekelijks een onderlinge partij en af en toe een oefenwedstrijd tegen een (recreatief) team van een andere vereniging.

Contributietarieven zijn op te vragen bij iemand van het bestuur.De contributie dient halfjaarlijks vooruit te worden betaald. De rekeningen hiervoor worden in juni en december verstuurd en moeten binnen 30 dagen worden betaald. De contributie bestaat uit kosten ten behoeve van de NBB en verenigingskosten. De NBB-bijdrage wordt verrekend in de eerste rekening van het seizoen.

Bijzondere bijstand
Voor leden die een uitkering genieten of anderzijds een laag inkomen hebben bestaat de mogelijkheid om een beroep te doen op een gemeentelijke uitkering van de Bijzondere Bijstand. Deze uitkering kan een tegemoetkoming verlenen in de kosten van sport – (waaronder het lidmaatschap van onze vereniging) of andere activiteiten die erop gericht zijn sociale contacten te handhaven. De aanvrager dient wel een inkomen te hebben dat rond het minimuminkomen ligt. Verder dienen aanvragen altijd gedaan te worden voorafgaand aan of tijdens het jaar waarin de sport of activiteit plaatsvindt. Voor meer informatie over een uitkering van de Bijzondere Bijstand kan men contact opnemen met de afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de gemeente waar je woonachtig bent.

Schuldvrij Verklaring
Indien je dit of de afgelopen 5 jaar lid bent geweest van een andere basketballvereniging in Nederland moet je een schuldvrij verklaring door de penningmeester van je oude vereniging laten ondertekenen. De blanco schuldvrij verklaring heeft de penningmeester al in zijn bezit. Indien blijkt dat je bij je oude vereniging nog financiële schulden hebt en/of dat je je op ernstige wijze misdragen hebt (wat de reden zou kunnen zijn van het niet verkrijgen van een schuldvrij verklaring) word je niet geaccepteerd als lid van MBV Green Eagles. Bij problemen met het verkrijgen van een schuldvrij verklaring kan de penningmeester van MBV Green Eagles contact opnemen met de penningmeester van je oude vereniging en wellicht aan een oplossing van de problemen meewerken.