Nieuws

[Persbericht] Einde realisatie sportzaal aan de Sportlaan

Beste leden en lezer,

Afgelopen vrijdag zijn wij op het stadhuis geweest en hebben we als vereniging te horen gekregen dat de sportzaal aan de Sportlaan niet gerealiseerd zal worden. Dit is een mededeling die ons als vereniging rauw op het dak valt. Tijdens het gesprek met de wethouder werd er ook geen enkel perspectief geboden op een mogelijk alternatief voor de vereniging. Na 14 jaar van gesprekken voeren en plannen maken, zijn we als vereniging weer terug bij af.

In 2010 begonnen we met de plannen voor de realisatie van een sportzaal aan de Haydnlaan. Dit plan was compleet, inclusief de benodigde investeringen. Met zo’n mooi plan zou je denken dat niets meer fout kan gaan. Echter, in 2014 vertelde de wethouder ons dat de gemeente om diverse redenen afzag van het plan, maar dat er een alternatief mogelijk zou zijn. De wethouder gaf aan dat er in 2017 door de gemeente Maassluis voor het Revius College een sportzaal aan de Sportlaan gerealiseerd zou moeten worden.

Aan de bouwcommissie van Green Eagles werd gevraagd of wij wilde afzien van de (ver)bouwplannen van de gymzaal Haydnlaan en wilden meewerken aan de totstandkoming van de vergrote (basketbal)sportzaal inclusief clubhuis. De sportzaal zou in deze constructie eigendom worden van de gemeente Maassluis en het clubhuis eigendom van MBV Green Eagles. De bouwcommissie en het bestuur van Green Eagles hebben uitvoerig over de nieuw ontstane situatie gesproken en besloten ja te zeggen tegen dit alternatief. Helaas, na 10 jaar overleggen, is ook dit plan stopgezet voor deze locatie. Wij gaan ervan uit dat de wethouder na het zomerreces met een nieuwe locatie komt, zodat de plannen die er nu liggen snel uitgevoerd kunnen worden.

Voor de vereniging, en vooral voor al die vrijwilligers die zich de afgelopen ruim 14 jaar hebben ingezet voor een nieuwe zaal en clubhuis, is dit een grote dreun. Een dreun die we als club moeten verwerken, om vervolgens wederom te gaan kijken wat de opties nu zijn.

Maar wat zijn nu de consequenties? Zonder het vooruitzicht op een nieuwe zaal zal de bond ons waarschijnlijk verplichten om aan de eisen van de zaalafmetingen voor het spelen van wedstrijden te voldoen. Deze eisen zijn de afgelopen jaren verder aangescherpt en hebben met name met de veiligheid te maken. De afgelopen jaren heeft de bond ons dispensatie verleend voor het spelen van wedstrijden in zowel de Haydnlaan als de Wethouder Smithal, maar het werd steeds moeilijker om dispensatie te krijgen. Echter, omdat er een nieuwe zaal in het vooruitzicht was, wilde de bond nog wel dispensatie verlenen. Maar nu dit perspectief ook weg is, is de kans aanwezig dat de jongste jeugd niet meer in de Haydnlaan mag spelen en moet uitwijken naar de Wethouder Smithal.

Daarnaast zullen we in de Wethouder Smithal per speelronde nog maar één of hooguit twee wedstrijden mogen spelen waarvoor ook dispensatie nodig is, omdat ook deze velden niet voldoen aan de huidige normen. Dit heeft als gevolg dat we veel extra zaalhuur moeten inhuren in de Wethouder Smithal. De consequenties hiervan zijn een enorme toename in de kosten van de zaalhuur. Daarnaast zullen we tijdens de wedstrijden van de jongste jeugd geen inkomsten meer hebben uit ons clubhuis. Dit betekent dus enorme financiële gevolgen die zullen leiden tot een flinke stijging van de contributie. Maar daarnaast is er nog een groot probleem. Door de beperkte beschikbaarheid van sportzalen in Maassluis, is het zeer waarschijnlijk onmogelijk om de benodigde zaalruimte te kunnen inhuren bij de Wethouder Smithal. Doordat andere sportverenigingen ook gebruik maken van deze sporthal is het nu altijd al passen en meten om de benodigde zaalruimte in te huren. Momenteel kunnen wij ook niet inhuren wat wij zouden willen omdat er gewoon een tekort aan capaciteit is. Basketbal is een groeiende en bloeiende sport, maar door dit capaciteitsprobleem hebben ook wij helaas een wachtlijst.

En nu? We gaan ervan uit dat de wethouder en de gemeente hun verantwoordelijkheid zullen nemen om, na de vereniging al meer dan 14 jaar in onzekerheid te hebben gelaten, nu actie te ondernemen en de vereniging op de kortst mogelijke termijn zal informeren over de nieuwe locatie voor een nieuwe sporthal en daarnaast (tijdelijke) oplossingen om de basketbalsport voor de gemeente Maassluis te behouden.

Met sportieve groet,
Namens het bestuur van MBV Green Eagles

Richard Otto
(voorzitter MBV Green Eagles)

————————–
Voor eventuele vragen naar aanleiding van deze brief kunt u contact opnemen met de voorzitter
via voorzitter@greeneagles.nl