• Zorg dat je een minimaal 20 minuten voor de eerste wedstrijd in de zaal aanwezig bent!
  • De zaalwacht ontvangt de teams en scheidsrechters.
  • De zaalwacht zorgt ervoor dat de teams de velden klaar maken en het materiaal (tafel, stoelen, scorebord, enz.) klaarzetten. Denk ook aan een bank voor de wissels voor de tafel.
  • De zaalwacht deelt de tablets uit en sluit ze wanneer nodig aan met een oplader. Voor de zekerheid wordt er een leeg papieren wedstrijdformulier op de tafel gelegd voor gebruik bij een crash van het DWF.
  • De zaalwacht zorgt ervoor dat de reclame borden geplaatst worden bij de centercourt wedstrijden.
  • De zaalwacht controleert of timers, scores en scheidsrechters aanwezig zijn en belt desbetreffende persoon zo nodig op.
  • Wie niet is komen opdagen wordt genoteerd en dit doorgeven aan de penningmeester.
  • De zaalwacht zorgt ervoor dat de teams de velden opruimen na de laatste ronde(tafel, stoelen, scorebord, enz.)
  • De zaal en kleedkamers netjes achterlaten. Eventuele schades melden bij de beheerder.
  • Wanneer een zaalwacht geconfronteerd wordt met onverwachte zaken kan hulp gezocht worden bij aanwezige trainers en coaches.
  • De zaalwacht controleert of het corona beleid nageleefd wordt. (Indien van toepassing)