Gemeenteraad stemt voor komst sportzaal aan de Sportlaan

MAASSLUIS – De sportzaal aan de Sportlaan in Maassluis gaat er komen, tenminste als het aan een meerderheid van de gemeenteraad ligt. De raad heeft dinsdagavond ingestemd met het voorstel van wethouder Gerard van der Wees voor het beschikbaar stellen van een zogeheten voorbereidingskrediet van 700.000 euro. Daarmee worden de plannen voor de zaal verder uitgewerkt. GroenLinks diende daarnaast nog een breed gesteund voorstel in om de verkeerssituatie voor fietsers daar veilig te houden.

Het besluit is tegen het zere been van onder meer de ChristenUnie. Die fractie vindt dat er weinig mogelijkheid is geweest tot discussie over het vinden van een ‘meer geschikte’ locatie van de zaal. Bovendien stelt CU-fractieleider John Dolstra dat de omwonenden te weinig zijn meegenomen in de plannen. Hij waarschuwt voor mogelijke rechtszaken van ontevreden buurtbewoners en verwijst daarbij naar de situatie rond de bouwplannen voor de Noorddijk/Geerkade.

Samenwerking
Dolstra is niet de enige die wijst op meer samenwerking met bewoners uit de wijk. Vrijwel alle fracties stellen in soortgelijke bewoordingen dat omwonenden van de Sportlaan meer moeten worden betrokken bij de plannen. Vooral als het gaat om de ontsluiting van en het parkeren in de wijk. Een groep bewoners, waarvan een grote groep dinsdagavond ook aanwezig was bij de vergadering, is bang voor grote drukte in de wijk.

De meeste partijen roepen wethouder Van der Wees op om die angst weg te nemen. Sandra Vreugdenhil van de VVD vindt het jammer dat er is dit stadium nog niet meer duidelijk is over het parkeren in de wijk. Wel is ze blij dat er eindelijk een nieuwe sportzaal gaat komen. Die mening is ook de PvdA toegedaan: “Wij hechten aan een voortvarende uitvoering. Het is nu tijd om te sporten”, aldus raadslid Iris Vrolijks.

De plannen voor een nieuwe sporthal dateren al van 2013, maar zijn om diverse redenen nog niet uitgevoerd. Vooral voor basketbalvereniging Green Eagles is de nieuwe hal een must. De club maakt momenteel nog gebruik van een verouderde hal aan de Haydnlaan, die niet voldoet aan alle wedstrijdafmetingen. Daarom moeten veel teams nu uitwijken naar de Wethouder Smithal. Maar ook die hal voldoet niet meer. Leden van de club waren dan ook in grote getale aanwezig om hun punt kracht bij te zetten en hun insprekende voorzitter (correctie red, Hans van Hoorn vd. bouwcommissie) te ondersteunen.

Moties
GroenLinks diende twee moties in. Een voor het veilig ontsluiten van de wijk voor het fietsverkeer. Die motie is breed ondersteund. Maar het tweede voorstel, om de sportzaal volledig CO2-neutraal te maken, kon niet bepaald rekenen op een meerderheid van de raad. Reden daarvoor is dat de wethouder al had toegezegd om het gebouw zo duurzaam mogelijk te laten maken, voor bijna alle raadsleden reden genoeg om de motie links te laten liggen.

Bron: WOS.NL

Comments are closed.