Nieuws

Corona protocol MBV Green Eagles

MAASSLUIS – Graag heten we u ook dit jaar welkom bij MBV Green Eagles! Vanwege de huidige COVID-19 situatie geldt voor dit bezoek een aantal richtlijnen. Deze richtlijnen zijn gebaseerd op de adviezen van de RIVM, NBB en Gemeente Maassluis en dienen door een ieder opgevolgd te worden en luiden als volgt:

Let op: Wijzigingen per 07-10-2020 zijn aangegeven met een rode arcering.

Basisregels van het RIVM:

 • Heb je klachten, blijf thuis en laat je zo snel mogelijk testen;
 • Ben je 18 jaar en ouder, houd 1,5 meter afstand van anderen;
 • Was vaak je handen;
 • Vermijd drukke plekken;
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog;
 • Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg;
 • Schud geen handen.

Algemene regels voor de Wethouder Smithal en Haydnlaan:

 • Basketballers zijn op de hoogte van het protocol van de NBB;
 • Toeschouwers zijn niet toegestaan;
 • Alleen spelers, coaches, tafelaars, scheidsrechters en teambegeleiders hebben toegang tot de zaal;
 • Bij uitwedstrijden van jeugdleden t/m 17 jaar vallen de benodigde chauffeurs onder de teambegeleiders;
 • Maximaal 4 teambegeleiders per team kunnen toegang krijgen tot de zaal;
 • Alle aanwezigen nemen plaats op de aangewezen tribune, stoelen of bank;
 • Aanwezigen dienen de aanwijzingen van de zaalwacht, coaches, teammanagers, het bestuur en/of beheerders van de sporthal op te volgen;
 • Indien moedwillig regels verbroken worden, kan toegang tot de sporthal ontzegd worden;
 • Voorafgaand en na het sporten houdt men 1,5 meter afstand;
 • Bij binnenkomst en vertrek moeten de handen worden gereinigd bij de betreffende desinfectiezuil;
 • Bij binnenkomst wordt er een gezondheidscheck uitgevoerd;
 • Op de deur van de kleedruimte is aangegeven welk team hier gebruik van kan maken;
 • Kleding en schoenen dienen in een tas mee de zaal worden ingenomen;
 • Geforceerd stemgebruik (zoals schreeuwen) is niet toegestaan;
 • Verlaat na het sporten direct de zaal en z.s.m. de sportaccommodatie.
 • Sinds 30 september geldt vanuit het kabinet het dringende advies aan alle mensen vanaf 13 jaar om (niet-medische) mondkapjes te dragen in publiek toegankelijke binnenruimtes. Tijdens het sporten hoeft er geen mondkapje op. In de hal, kleedkamers en andere ruimtes geldt het advies wel.

Specifieke regels voor de Wethouder Smithal

 • Kleedruimtes en douchevoorzieningen zijn open;
 • In de kleedruimtes mogen maximaal 10 personen aanwezig zijn;
 • Ook in de kleedruimte geldt de 1,5 meter afstand;

Specifieke regels voor de Haydnlaan:

 • Douchevoorzieningen zijn gesloten;
 • Spelers dienen de Haydnlaan omgekleed te betreden;
 • De sportkantine is gesloten.
 • Wij vragen de teambegeleiders om een mondkapje op te doen
 • De teambegeleiders dienen een mondkapje te dragen.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en kijken uit naar een leuke wedstrijd. Voor vragen kunt u contact opnemen met info@greeneagles.nl.

Met vriendelijke groet,

M.B.V. Green Eagles